Alapító okirat

A mai napon, - Szent László király ünnepén - az Úr 2000. évének június 27. napján, amikor a katolikus Egyházat II. János-Pál pápa kormányozza, a Szeged-Csanádi Egyházmegyét pedig Gyulay Endre megyéspüspök vezeti, Hunya község hívei Istenbe vetett élő hittel emlékezetes nagy ünnepre gyűltek össze. Ma tartjuk községünk épülő templomának alapkő szentelését. 

Ez a templom már a második ezen a helyen. Az első templomot 1897-ben kezdték építeni Hunya József által ajándékozott telken. Az Endrődhöz tartozó települést Kondorostanyának nevezték, majd később lett Endrődszentlászló. 1945-ben mind közigazgatásilag, mind egyházilag is önálló település lett. A község a templomalapító Hunya Józsefről kapta a Hunya nevet. (A szó jelentése a Révai Lexikon szerint: birkabőrrel bélelt bunda, tót eredetű) 1999-ben tavaszi belvíz sújtott bennünket. Hunya és Kondoros neve naponta szerepelt a híradásokban. Sok család kertje, udvara vízben állt, feláztak az alsóépületek, nem egy helyen az állatok is vízben voltak. Sajnos több családi ház alapja is elázott, nem egy lakásba befolyt a víz.   Károsult a templom is. Megsüllyedt a templom alapja, a karzatot és tornyot tartó két oszlop a templom belsejében néhány hét alatt több mint 10 centimétert süllyedt. Így megszakadt a karzat fölötti boltozat, lehullott a vakolat. Szemmel láthatóan megdőlt a torony is, a két tartóoszlop megsüllyedése miatt. Elvileg már körvonalazódnak a templom felújítási feladatok: talajvizsgálat, az alap és aljzat megerősítése, majd a teljes helyreállítás.    Erre azonban nem került sor, mert: 1999. június 4-én este 22 óra 29 perckor becsapott a villám. Néhány perc múlva már égett a tető. Nagyon hamar hatalmas lángok keletkeztek. Néhány óra alatt leégett az egész templom, a torony is kiégett, a harangok is megsemmisültek. Néhány összeégett darab maradt belőlük. Annyira tönkre ment minden, hogy értelmetlen lett volna a régit felújítani. 1999. nyarán lebontottuk a régi templomot, és elkezdődött az új templom felépítésének előkészítése. A helyiek türelmetlenül várták az új templom építését, és nehezen értették meg, hogy hosszadalmas és alapos előkészületet igényel. Ezalatt a kultúrházban, és az egyik kiürített iskolaépületben misézünk, csak itt ez utóbbiban nagyon szűk a hely. 2000. június 4-én, pont egy évre a tragédiára, a plébános hivatalosan bejelenti az új templom építését.

 

Tervező: Kiss Ágoston (Szeged) 
Kivitelező: Károlyi és Társa Építési Vállalkozó (Mezőberény)
Műszaki ellenőr: Kovács Mihály (Gyomaendrőd) 
Befejezési határidő: 2000. november 30.  

A templom méretei: 

Beépített hasznos alapterület: 298,5 m2 Beépített bruttó alapterület: 310,6 m2 Toronymagasság: 25 m Hosszúság: 28,21 m Szélesség: 11,98

 

Gyulay Endre megyéspüspök úr is pártfogolja az építést, és sokat segített. Mivel országos hírű lett az a hunyai templom tragédiája, TV, rádió, újságok foglalkoztak vele, és az Interneten is olvashatók, láthatók az események, sokan adakoztak belföldi és külföldi személyek, intézmények egyaránt. Segített a helyi önkormányzat, Domokos László országgyűlési képviselő úr közbenjárására a Megyegyűlés, a Generali Biztosító, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, és nem utolsó sorban a helyi híveink.

 

Templomépítésünk idején a  kerületi esperes: Szurovecz Vince (Békésszentandráson)
plébános: Iványi László (Endrődön)
káplán: Hüse József (Endrődön)

Egyházközségi képviselőtestület:

Látkóczki József elnök, Szilágyi András gondnok, Hanyecz Vencelné pénztáros, Sóczó Géza hitoktató, Fülöp Máté, Hegedűs Ede, Farkas Rezsőné, Farkas Ferencné Kiszely Lajos, Tímár László

Sekrestyés: özv. Hegedűs Imréné
Adminisztrátor: Pintér Hermina
A község polgármestere: Hoffmann Márton
A község lakóinak száma: 824

 

Azzal a reménységgel fogtunk hozzá templomunk megépítéséhez, hogy még ebben a jubileumi 2000. szentévben, magyarságunk 1000. évében lesz felszentelt templomunk. Ebben segítsen minket az Atya, a Fiú és a Szentlélek. 
Szent László király, könyörögj érettünk!

Hunya, 2000. június 27.

 

Gyulay Endre
megyéspüspök
Hoffmann Márton
polgármester
Iványi László
plébános

 

Frissítve: 2014-09-24