JAKAB ZOLTÁN TIBOR

plébános

Jakab Zoltán
Mobil: +36 20 770 4344

 

1981. szeptember 28-án született Budapesten. Kereskedő családból származik.
1996-tól az Esztergomi Temesvári Pelbárt Ferences Gimnáziumban tanul. Itt megismerkedett a szerzetesek életével, mindennapjaival. A tanulás mellett foglalkozott a gimnáziumban a könyvkötészettel, és sekrestyési feladatokat látott el a templomban. Az iskola gazdag lelki életébe is bekapcsolódott: részt vett a szentmiséken és az atyákkal közösen mondott vecsernyéken.
Érettségi után 2000-ben jelentkezett az Esztergomi Hittudományi Főiskolába, ahová felvételt is nyert. Itt a pajzsmirigy és cukorbetegsége miatt csak négy félévet zárt le sikeresen.
Ezután a Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Karának Szombathelyi Képzési Központjába vették fel az általános szociális munkás szakra. A szociális munkás tanulmányait a 2003/2004-es tanévben kezdte meg. 2007-ben szerezett szociális munkás diplomát.
2007. október 1-től 2008. szeptember 1-jéig Budapesten a Hajléktalanokért Közalapítvány Közalapítványi Irodájában dolgozott.
A szociális munkás tanulmányai alatt sem ingott meg benne a papi elhivatottság. Úgy érezte, hogy Jézus Krisztus továbbra is hívja a papságra, így 2008 tavaszán jelentkezett a Szeged-Csanádi Egyházmegye papnövendékei közé. 2008. szeptemberétől a Szeged-Csanádi Egyházmegye papnövendéke volt. Teológiai tanulmányait Szegeden a Gál Ferenc Hittudományi Főiskolán folytatta.
Szegeden 2011. június 18-án volt a papszentelése. 2011 augusztusától 2012 augusztusáig Gyulán volt káplán. Onnantól 2015. augusztus 9-ig kórházlelkész volt Szegeden.
2015. augusztus 10-től 2018. augusztus 5-ig plébániai kormányzó volt a hódmezővásárhelyi Szent István Király Plébánián.
2018. augusztustól 2019. július 31-ig Dombegyháza plébániai kormányzója volt.
2019. augusztus 1-től hunyai plébániai kormányzó.
2021. október 15-től körösladányi plébános, Szeghalom és Bucsa oldallagos ellátásával.

Papi jelmondata:
„Lehet prófétáló tehetségem, ismerhetem az összes titkokat és mind a tudományokat, hitemmel elmozdíthatom a hegyeket, ha szeretet nincs bennem, mit sem érek.” (1Kor 13,2)

 

Frissítve: 2022-01-04