Boldog Ks. Jerzy Popiełuszko

A SB (Biztonsági Szolgálat) által meggyilkolt lengyel pap

Boldog Jerzy Popiełuszko
Boldog Jerzy Popiełuszko
Boldog Jerzy Popiełuszko
Boldog Jerzy Popiełuszko

 

1947. szeptember 14-én született a Podlaski vajdaság Okopy falujában, meghalt 1984. október 19-én.
Gyermekkorában megmutatkozott mélységes vallásossága. Ugyanazon évben, 1956-ban volt elsőáldozó és bérmálkozó is.
1961-65 között a suchowolai középiskolába járt. Lelkiismeretes volt, de átlagos tanuló.
Érettségi után, 1965. június 24-én belépett a Varsói Szemináriumba.
Az első tanulmányi éve után 1966-68-ban katonaként szolgált egy speciális kispapi alakulatban, Bartoszyceben.
1972. május 28-án Stefan Wyszyński bíboros pappá szentelte. 1972-1975 között Ząbkiban majd 1975-1978 között Aninben. 1978-ban Aninból Varsóba helyezték a Gyermek Jézus, majd a Szent Anna templomba. 1980 júniusában a Kostka Szent Szaniszló templomba került.
1978-ban az egészségügyisek lelkipásztora lett Varsóban.
1980 augusztusától a munkások lelki gondozásával aktívan részt vett a Solidarność mozgalomban. A sztrájkok idején ő kapott megbíztatást, hogy a Varsói Kohászatban szentmiseáldozatot mutasson be a sztrájkolóknak.
A szükségállapot idején a Kosztka Szent Szaniszló Templomban szervezte a Miséket a Hazáért.
Lelkipásztori tevékenységének és tanításának a lényege a bibliai üzenet: „Ne engedd, hogy legyőzzön a rossz, inkább te győzd le a rosszat jóval.” (Róm 12,21) A Népköztársaság szükségállapota idején II. János Pál pápa és Stefan Wyszyński bíboros kitartásra bátorító szavai is támogatták az elnyomott munkavállalókat és szakszervezeti tagokat. Széles társadalmi népszerűség övezte őket Varsóban, később pedig más városokban is.
Jerzy Popiełuszko atya tevékenységét a Lengyel Népköztársaság vezetői úgy látták, hogy az kommunista rendszer ellensége.
1984. október 19-én meghívást kapott a Bydgoszcz-i Szent Lengyel Vértanú Testvérek plébániára. Az ottani találkozó ezekkel a szavakkal fejeződött be: „Imádkozzunk azért, hogy mentesek legyünk a félelemtől és megfélemlítéstől, főleg a bosszú és az erőszak vágyától.”
Majd ezután elindult Varsóba, a Toruń-i úton.
Górsk helység közelében Popiełuszko atyát a sofőrjével (Waldemar Chrostowski) megállították egyenruhások. Kiszállították a kocsiból. Popiełuszko atyát a csomagtartóba, a sofőrt az első ülésre ültették. A sofőr megszökött, Popiełuszko atyát megkínozták, megölték, majd a Visztula víztározójába dobták Wocławek mellett. A sofőr nem a rendőrségre, hanem a püspökhöz ment jelenteni a történteket, így került napvilágra az ügy. A Kosztka Szent Szaniszló hívei azonnal a templom előtt gyülekeztek, és gyertyákkal éjjel-nappal imavirrasztást folytattak, míg meg nem találták a holttestet.
A templomkertben temették el. A kert mellett az utca túloldalán lévő egyik lakás lakóit azonnal kiköltöztették, és beköltözött a rendőrség. Reluxa redőny mögött állandóan kamerázták a templomkertet.
A gyilkosok:

  • Grzegorz Piotrowski 33 éves százados, matematikus végzettségű osztályvezető, valamint két beosztottja,
  • Waldemar Chmielecki 29 éves főhadnagy, politológus
  • Leszek Pekala 32 éves főhadnagy, villamosmérnök

brutális körülmények között gyilkolták meg a prédikációiban a lengyel nemzetet méltóságának megőrzésére buzdító papot, és be is ismerték tettüket.

 

II. János Pál pápa is felkereste a sírját, ahol imádkozott.
A síremléke: egy fekvő márványkereszt, mely egy rózsafüzérnek a keresztje. A rózsafüzér szemek pedig Lengyelország térképét alkotják.
2010-ben boldoggá avatták.

 

Újmisés szentképére ezt írta:
"Posyła mnie Bóg, abym głosił Ewangelię i leczył rany zbolałych serc."

„Azért küldött az Isten, hogy hirdessem az Evangéliumot, és gyógyítsam a megtört szíveket.”

Elhangzott Hódmezővásárhelyen, az Emlékpont múzeumban

Iványi László
plébános

video

 

 

Boldog Popiełuszko atya francia csodája

2013. december 22. vasárnap 12:00

Jövő év márciusában szakértői bizottság vizsgálja majd azt a csodás gyógyulást, mely a franciaországi Créteil egyházmegyében következett be 2012-ben, miután a betegek szentsége feladására érkező pap boldog Jerzy Popiełuszko közbenjárását kérte betegéért. Kedvező eredmény esetén a csoda megnyithatja az utat a 2010-ben boldoggá avatott lengyel pap szentté avatása előtt. A történtekről a La Croix tudósít.

Jean atyát 2012. szeptember 14-én délután hívták el sürgősséggel a créteil-i Albert Chenevier kórházba, hogy adja fel a betegek kenetét egy haldoklónak. Mire a pap odaért, a beteg már eszméletlen volt. Az atya kiszolgáltatta neki a szentséget, és boldog Jerzy Popiełuszko közbenjárását kérte a haldokló férfiért.
A beteg férfi felesége nem ismerte a lengyel ellenállás nagy alakját, akit a kommunisták meggyilkoltak, és akit 2010-ben boldoggá avattak. Jean atya azonban, aki járt Lengyelországban, és elzarándokolt Jerzy Popiełuszko plébániájára, azóta is minden nap imádkozik hozzá, és egy képet is hord róla a tárcájában, amióta felfedezte, hogy egy napon születtek: 1947. szeptember 14-én.
Mivel épp szeptember 14-e volt aznap is, Jean atya kitett a beteg éjjeli asztalára egy gyertyát, II. János Pál keresztjét és a lengyel mártír fényképét, és arra kérte a feleséget, illetve a kórházi lelkészség apácáját, hogy imádkozzanak vele a betegért és Popiełuszko atya szentté avatásáért. „Figyelj rám, Jerzy, ma van a születésnapod, és az enyém is, úgyhogy ha tudsz tenni valamit, ez a nap jó alkalom” – mondta Jean atya, majd távozott.
A haldokló férfi tizenegy éve szenvedett atipikus akut mielogén leukémiában. Ez egy nagyon ritka betegség, eddig mindössze négy ilyen esetet diagnosztizáltak a világon. Marc állapota egyre romlott, 2011-ben csontvelő átültetést végeztek rajta, de mivel a rákos sejtek az egész szervezetét elborították, 2012 augusztusában az orvosok lemondtak róla. A férfihoz szeptember elejétől pszichológus járt, hogy segítsen neki felkészülni a halálra. Felesége papot hívott, és elkezdte intézni a temetést.
Amint azonban a pap elment, Marc kinyitotta a szemét, és azt kérdezte, mi történt. Az éjjel háromszor is megpróbált felkelni, és néhány nappal később a kórház orvosai döbbenten tapasztalták, hogy meggyógyult: a rák teljesen eltűnt a szervezetéből. „Tökéletesen felgyógyult” – erősítette meg doktor Rabah Redjoul, a kórház hematológusa, bár az orvos a visszaesés lehetőségét nem zárta ki.
„Igazolom, hogy megvizsgáltuk Marcot, és hogy a 2012. szeptember 20-ától bekövetkezett, gyors gyógyulása orvosilag nem magyarázható” – áll a 2013. december 7-én kelt tanúsítványban, melyet Marc kezelőorvosa, doktor Jean-Michel Dormont hitelesített.
Csoda történt-e? A házaspár és a pap, akik az eset kapcsán barátokká váltak, több hónapon keresztül titkolták az esetet. „Várnunk kellett – mondta el Jean atya. – A csodához a gyógyulás azonnali és maradéktalan kell legyen, ami így is volt, de tartósnak is kell lennie, és ezt még ki kellett várnunk.”
De a gyógyulás az idő próbáját is kiállta. „Csak akkor fogtam fel igazán, amikor a vérvizsgálatok is kimutatták a teljes gyógyulást – emlékszik vissza Marc. – Meggyőződésem, hogy az Úr gyógyított meg. És azóta is azon töprengek: miért én?”
Michel Santier, Créteil püspöke, akit értesítettek az esetről, támogatásáról biztosította a házaspárt. Egy évvel korábbi, lengyelországi útja során ő maga is boldog Jerzy Popiełuszko közbenjárását kérte egyházmegyéjére. Popiełuszko atya szentté avatási ügyének posztulátora, Tomasz Kaczmarek, akit nagyon érdekelt a franciaországi eset, november végén találkozott Jean atyával, a tanúkkal és a püspökkel.
Santier püspök bizottságot állított fel, mely két független orvost bízott meg a gyógyulás körülményeinek kivizsgálásával. A bizottság, az eredmények kézhezvétele után, 2014 márciusában ül majd össze. Ha a csoda bizonyságot nyer, a dossziét elküldik a varsói egyházmegyének, amely továbbítani fogja az anyagot Rómába.

Magyar Kurír

 

Frissítve: 2014-10-13