Fontos tudnivalók

 

Szentségekkel kapcsolatos ismertető:

 

1. Keresztség

 

Gyermek keresztelése

a.) A keresztelendő gyermek szülei hat éves korig a saját hitükkel állnak a gyermek mögött. A keresztelő, a plébánián az adatlap kitöltése és egy szertartáspróba (a szertartáspróba időpontját személyesen a hunyai templom plébánosával kell egyeztetni) után általában minden vasárnap a mise előtt 11:00 órakor lehetséges. Fontos, hogy a próbára keresztelendő gyermek szülei jöjjenek el! A keresztelő ingyenes.

A keresztelés feltétele, hogy: a szülők (vagy gyámok) egyike személyesen kérje, és megalapozott remény legyen a katolikus vallásban való nevelésre. (Ha ez a feltétel nem teljesül, a keresztséget a jog előírásai szerint a feltétel teljesüléséig el kell halasztani. Ez akkor történik,
ha pld. az ötödik gyermekét szeretné valaki megkereszteltetni, és az előző négy nem jár hittanra, pedig iskoláskorú.)

 

b.) Hat éves kor feletti gyermek megkereszteléséhez legalább két év iskolai vagy templomi hitoktatás szükséges. Minden évben vannak olyan gyermekek, akiket iskolás korban keresztelünk meg. A keresztelő a hittanos bizonyítvány bemutatása után és az adatlap kitöltése és egy szertartáspróba után (a szertartáspróba időpontját személyesen a hunyai templom plébánosával kell egyeztetni) általában minden vasárnap lehetséges. Fontos, hogy a próbára a keresztelendő gyermek szülei és a gyermek együtt jöjjenek el! A keresztelő ingyenes.

c.) A keresztszülők támogatják a szülőket a gyermek keresztény nevelésében. Keresztszülő tizenhatodik életévét betöltött személy, katolikus, megbérmált és elsőáldozást már végzett, hitéhez és a keresztszülői tisztséghez méltó életet élő ember lehet.

Felnőtt, vagy kamasz keresztelése

a.) Legalább egy éves, csoportos illetve egyéni felkészülés után kerülhet rá sor. A keresztelővel egyszerre meg is

bérmálkozik és szentáldozáshoz is járul. Rendes esetben ez Húsvét vigíliáján (éjszakáján) az ünnepi szertartás történik.

Minden részletet személyesen a hunyai templom plébánosával kell egyeztetni. A keresztelő ingyenes.


2. Bérmálás

Hitoktatás után lehetséges. Minden részletet a hitoktatóval és a hunyai templom plébánosával kell egyeztetni. A bérmálás ingyenes.

 

3. Szentáldozás (Eucharisztia)

 

Az első gyónás és szentáldozás felvételére a gyermekek esetében is kétéves felkészítés után van lehetőség. Ennek a felkészítésnek a rendes ideje az általános iskola második és harmadik osztálya, amit általában a harmadik osztály tavaszi félévében követ a szentségek felvétele. Az elsőáldozás felvételének alapfeltétele:

a hittanórákon való rendszeres részvétel,

a vasárnapi szentmiséken való részvétel.

 Minden további részletet a hitoktatóval és a hunyai templom plébánosával kell egyeztetni. Az elsőáldozás ingyenes.

 

4. Bűnbánat

A bűnbánat szentségében Isten a szeretetét sértő bűnökre bocsánatot ad. Ezzel létrejön a kibékülés az Egyházzal is. A katolikus hívő évenként legalább húsvéti időben végezze el a szentgyónását! Ezen belül ügyeljen, hogy lelke a kegyelem tiszta állapotában legyen. Ha szükséges, mielőbb részesüljön a bűnbocsánat szentségében. Aki gyónni szeretne, a szentmisék előtt, illetve a Plébános atyával külön egyeztetett időpontban, van rá lehetősége. A paphiány miatt a szentmisék alatt már nem tudunk gyónási lehetőséget biztosítani.

Elsőpénteki beteglátogatásra az igényt a plébániánkon kell bejelenteni.

 

5. Betegek kenete

 

A hunyai plébános bármikor megy Hunya területén az ágyban fekvő, súlyos beteghez.

 

6. Egyház rend (papság)

 

Minden részletet személyesen a hunyai templom plébánosával kell egyeztetni.

 

 

7. Házasság

 

Előkészület a Házasság szentségére

 

1. A jegyesek a a hunyai templom plébánosával előre egyeztetett időpontban személyesen jelentkezzenek nála, a tervezett esküvő előtt legalább 3 hónappal. E jelentkezés alkalmával egy rövid elbeszélgetés, az adatok felvétele (az alább felsorolt lista alapján), és az esküvő tervezett időpontjának bejegyzése történik.

 

2. A szükséges iratok beszerzése a jegyesek vallása szerint eltérő:

 

a.) Mindkét jegyes római katolikus:

· Szerezzék be keresztlevelük másolatait a keresztelési plébániákon, melyek ne legyenek 3 hónapnál régebbi keltezésűek.

Ha nem Hunya területén laknak, akkor az egyik jegyes kérje ki a lakóhelye szerint illetékes plébánián az Elbocsátót =

hozzájárulást ahhoz, hogy ne a saját lakóhelye szerint illetékes templomban kössön házasságot. Ha valamelyikük a Plébániánk területén lakik, nincs szükség Elbocsátóra.

 

b.) Az egyik jegyes görög katolikus:

· Szerezzék be keresztlevelük másolatait a keresztelési plébániákon, melyek ne legyenek 3 hónapnál régebbi keltezésűek.

· A görög katolikus püspökségtől kell Engedély-t kérni a házasságkötéséhez.

 

c. ) Az egyik jegyes keresztény, de nem katolikus: (vegyes-vallás esete)

· A nem katolikus jegyes, vallása szerint, igazolást szerezzen be a keresztelés tényéről.

· A plébános atya jegyzőkönyvet vesz fel a katolikus jegyessel. (Arról, hogy a katolikus valláshoz mindenkor hű lesz, és annak buzgó gyakorlásával családja előtt jó példát ad.)

· A katolikus jegyes szerezze be keresztlevele másolatát a keresztelési plébániáról, mely ne legyen 3 hónapnál régebbi keltezésű.

 

d.) Az egyik jegyes kereszteletlen: (valláskülönbség esete)

A plébános·atya jegyzőkönyvet vesz fel a katolikus és a meg nem keresztelt jegyessel. (A katolikus jegyes megígéri, hogy a katolikus valláshoz mindenkor hű lesz, és annak buzgó gyakorlásával családja előtt jó példát ad. És, hogy a születendő gyermekeit a katolikus egyházban keresztelteti meg és neveli.) Ezután a plébános atya az Egyházmegyei Hivataltól engedélyt kér a házasságkötéshez.

· Az engedély beszerzésének időszükséglete kb. 1 hónap. Ezt figyelembe kell venni az esküvő kitűzési időpontjánál.

· A katolikus jegyes szerezze be keresztlevele másolatát a keresztelési plébániáról, mely ne legyen 3 hónapnál régebbi keltezésű.

 

 3. Az egyházi esküvő előtt a pároknak jegyes oktatáson is részt kell venniük. A kurzusokon nincs számonkérés vagy
vizsgáztatás. Csupán az aktív részvétel a követelmény. A jegyesoktatást vagy az eskető atya végzi (egyéni foglalkozás keretében), vagy lehetőség van máshol is bekapcsolódni egy ilyen oktatásba. Csoportos foglalkozás keretében gyakran szerveznek jegyeskurzust Békéscsabán és Szegeden. Ha nem a hunyai Templom Plébánosa által történik a jegyesoktatás, akkor a jegyespár a felkészítő paptól hozzon a felkészítésről igazolást. A szertartás előtt, minden esetben az eskető pappal is találkozni kell egy szertartáspróbára.

 

4. Egyéb tudnivalók:

» A templomba belépők ünnepi öltözete fejezze ki a szent hely iránti tiszteletet!

» A különleges kéréseket: pl. a hunyai Plébános helyett más pap eskessen, az egyéni virágdíszítést, padok feldíszítését és az énekkel kapcsolatos különleges kéréseket (pl. ne a templomunkban szolgáló kántor énekeljen, hanem egy operaénekes) és azok extra költségét a plébániáink papjával kell egyeztetni.

» Az esküvőt megelőzően a virágos, a fényképész és az operatőr az eskető pappal egyeztessen.

» Kerüljük a templomban, illetve annak a lépcsőjén a „rizs-szórást” és a virágszirom, vagy konfetti hintést is.

 

Temetés:

 

Az egyházi szertartás kérésének feltétele, hogy az elhunyt katolikus hívő legyen, plébániánk területén lakjon és a

hozzátartozók kérik az egyház imádságát az elhunytért.

Temetés bejelentése a plébániai irodán történik. A munkatárssal itt a következőket kell megbeszélnünk:

adatfelvétel - a halottak anyakönyvezéséhez szükséges adatok bediktálása, amelyben segítségünkre lehet (de nem feltétlenül szükséges) a halotti bizonyítvány;

személyes kérések megbeszélése - a búcsúztató felvétele, esetleges kérések, kívánságok megbeszélése a temetés kapcsán.

Plébániánk és a szertartást végző pap számára is fontos, hogy a temetési szertartásban az elhunytról személyesen történjen megemlékezés. Ez a mi együttérzésünk, részvétünk kifejezése. Fontos, hogy az elhunyt életében tapasztalható jót, értékességét, amit személyes ajándékként kaptunk Tőle, kellő tisztelettel, megköszönjük, elsősorban Neki és mindazoknak, akiknek segítségével ezt földi élete folyamán ki tudta bontakoztatni.
            Minden embernek az életútját tiszteletben tartjuk. Annak minden nehézségével, olykor hibáival együtt, azonban vannak elhunyt szerettük életében olyan példaértékű események, tettek, amelyekre a család, a hozzátartozók szívesen emlékeznek vissza. Ez az eltávozó komoly öröksége. Erre szeretnénk felhívni a búcsúzók figyelmét.
            A temetési szertartás vezetőjeként nem egy részletes életrajzot szeretnék a prédikáció után ismertetni, hiszen ezt a legjobban Önök, hozzátartozók ismerik, akik jelen vannak a temetésen. De a mindannyiunk számára fontos, példa értékű eseményeket örömmel kiemelem elhunyt szerettük búcsúztatása folyamán. Ehhez szeretnék eme soraimmal segítséget, szempontokat adni.
            Milyen volt az elhunyt kapcsolata viszonya:
-          a családjához? (milyen értékeket tudott megélni a házasságában?)
-          az emberekhez? (a kisebb-nagyobb közösségekhez, a társadalmi szerepvállalása során?)
-          a munkájához?
-          a betegségéhez, hogyan készült (tudott-e készülni) az elmúlásra?
-          hogyan viszonyult az Istenhez, Egyházunkhoz?
-          a környezetünkhöz? (hobby, utazás, természet szeretete, stb…)
           
Az élők búcsúznak az elhunyttól, őket soroljuk fel az elhunyt életrajzának az ismertetése után. Név szerint felsoroljuk: Házastársat, (Szülőt), gyermeket, unokát, dédunokát, testvért, és mindazokat, akik még különleges helyet foglaltak el szerettünk életében (pl. jó barátok).
Rokoni ág szerint soroljuk fel (nem szükséges Őket mind nevesíteni): Sógort, sógornőt, nagybácsikat, nagynéniket, nászasszonyt, keresztgyermeket, keresztszülőt, unokatestvért, távoli rokonokat, szomszédokat, ismerősöket, volt munkatársakat és mindenkit, aki ismerte és szerette elhunyt testvérünket. stb. 

Reméljük, hogy a temetési szertartásban, és az elhunytért bemutatott szentmisében mindnyájuknak méltóképpen a segítségére tudtunk lenni, hogy el tudjanak búcsúzni és életükben további célokat és értékeket találjanak.
 

A plébánia elhunytjaiért a normál hétköznapi szentmise időpontjában gyászmisét is tudunk vállalni. (Kivéve húsvét, karácsony napja és egyéb jeles egyházi ünnepnapok.)

 

Anyakönyvi kivonatok

A hunyai plébánián vezetünk anyakönyveket. Ezekből az alábbi kivonatok kérhetők:

keresztelési anyakönyvi kivonat;

házasságkötési anyakönyvi kivonat;

temetési anyakönyvi kivonat.

Ezen kivonatokat a plébániai iroda hivatali időben állítja ki. Amennyiben egy anyakönyvi kivonatra egyházi (hivatalos) célból van szükségünk, a kiállítás díjtalan. Amennyiben személyes célokra igényeljük, akkor a kiállítás díja 1000 Ft.

Mindenki csak saját maga (keresztelési, házasságkötési) anyakönyvi kivonatát kérheti ki. Személyesen a plébánián, önmagát igazolva (személyi igazolvány, lakcímkártya), vagy írásban kérelem útján. Más nevében nem kérhetünk anyakönyvi kivonatot, kivéve, ha mellékletként csatoljuk a felhasználás indokát, amelyet egy hivatalos szerv, vagy plébánia igazol.

Az anyakönyvi bejegyzésekről fénykép, vagy fénymásolat nem készíthető, csak kivonatok útján közölhető!

A plébániai anyakönyvekben való kutatás csak püspöki engedéllyel lehetséges. (De akkor is az anyakönyvet a kutató fizikailag nem veheti a kezébe. Hanem az irodista keresi ki a kutató kérésének megfelelően a tételeket.)
-
Jakab Zoltán Tibor
Plébániai kormányzó

Szent László Király Plébánia
5555 Hunya, Kossuth u. 1.   
Tel.: 66/294-352          
E-mail: hunya.plebania@gmail.com

Mobil: 06-20-770-4344

 

Frissítve: 2019-08-01