Templomépítésünk történetében új fejezet kezdődött.

A kisképek felnagyíthatók!

Ami a régi templomból megmaradt: a Hunya-féle kereszt a kereszten az emléktábla
alapkitűzés a hívek képviselőtestülete szemlét tart
alapásás - még látszanak a régi alapok maradványai az új alap
munkában régi helyén az új
a megépítendő torony alatt ilyen alapok lesznek már bebetonozva
oldalfalak alatt Alapító okirat hengerének tartalma
már épül... Már a falakat rakják (északi oldal)
Itt lesz a szentély Már látszanak a kórustartó oszlopok is.
A tornyot is rakják A déli oldalt vakolják.
A torony is már magasodik. Hazaérkeztek az új harangok.
Készül a sekrestye teteje felállványozva
november 23-án így állt november 26-án
Készül a toronysüveg a déli oldal
szép látvány a vörösréz burkolat utolsó simítások a szentély fölötti tetőn
burkolók munkában burkolás
Megemelkedett a vörösréz borítású süveg magasba emelkedik...
és a helyére talál... A bejárai ajtó, Hunya József emléktáblájával, mely a régi templomból maradt meg.
Az oltártól így látszik a templom belülről Belépve az ajtón, ezt látjuk.
A kész templom Szent István ikonképe, Dr. Latorcainé Ujházi Aranka festménye, ajándéka
Szent László is a helyére került. Szerelik a toronyórát
Az új Szent Antal szobor  

 

2000. június 4. Vasárnap
Szentmise a kultúrházban. A mise elején emlékeztettem a négyes jelentőségű napra.  Urunk mennybemenetelét ünnepeljük. Ma van a hunyai gyerekek elsőáldozása. Emlékezünk Trianon szomorú 80. évfordulójára. Emlékezünk a mi szomorú évfordulónkra. Pont egy évvel ezelőtt álltam itt a kultúrházban, az első misét tartani, mert leégett a hunyai templom. Ha kedves családtagunk meghal, egy évig gyászoljuk, azonban emléke tovább él bennünk. A templom is anyánk. pont egy évig gyászoltuk, de sose feledjük. A gyászév lejártával meghirdetem az új templom építését: Tervező: Kiss Ágoston (Szeged) Kivitelező: Károlyi és Társa Építési Vállalkozó (Mezőberény) Műszaki ellenőr: Kovács Mihály (Gyomaendrőd) Befejezési határidő: 2000. november 30.
2000. június 8.
a munkaterület átadása a vállalkozónak
2000. június 13.
az alapok kitűzése
2000. június 14.
az alapok ásása megkezdődött
2000. június 19. 
elkezdődött az alapozás
2000. június 27.
Szent László király ünnepe. Szentmise a hunyai kultúrotthonban, Gyulay Endre püspök úr vezetésével. Részt vett az espereskerület papsága, a hívek nagy számban, helyiek, és környékbeliek. Mise után a jelenlévők átvonultak a templomkertbe, ahol megtartottuk az épülő új templom ünnepélyes alapkőletételét. A rozsdamentes acélhengerben elhelyeztük az épülő templom Alapító okiratát, az engedélyezési tervrajzot, a leégett régi templomról egy képeslapot, az Új Ember, és a Keresztény Élet katolikus hetilap e heti számát, a Magyarország mindannyiunké c. millenniumi kiadványt, a Városunk Gyomaendrőd újságunk júniusi számát, és a jelenleg forgalomban lévő fémpénzekből egy-egy darabot. Püspök úr körbejárta, és megáldotta az épülő templom alapját, a fémhengert pedig bebetonoztuk a templom fundamentumába.
2000. július
Az alap falazása dísztéglából
2000. szeptember 7.
Gyors ütemben, de pontosan, és precízen falaznak a mesterek. Óráról órára magasodnak a falak.
2000. szeptember 8.
Gyulay Endre püspök úr meglátogatja az építkezést.
2000. szeptember 21.
Már a tornyot építik
2000. október 21.
A falak már a tetőre várnak, a torony magasodik. A déli oldalt vakolják kívülről. A mérnök dolgozik a belső berendezés tervein. Megrendeltem a Szent László szobor újbóli kifaragását, megpróbáljuk fényképek alapján az eredetit rekonstruálni. Október 20-án éjjel meghoztam Lengyelországból Witold Bulik festőművész által készített Czestochowai Madonna ikonképet. A Szent László szobor elkészíttetésének költségeit egy család vállalta, a Mária képet egy személy fizeti. 
2000. november 8.
Meghoztam Őrbottyánból személyi autóval a két újjáöntött harangot. A nagyobbik 124 kg súlyú. Az egyik oldalán Szent László király látható, "Szent László király, könyörögj érettünk" felirattal. A másik oldalán: "Az 1999. évi hunyai templom égésekor elpusztult Szt. László harangot újraöntette Szilágyi István és felesége Mengyán Piroska Gombos Lajos harangöntő mesterrel az Úr 2000-ik évében Őrbottyánban." A kisebbik 34 kg. Mivel a régi kis harang védőszentje nem kideríthető, ezért a tűzvészre emlékezve Flórián harang lett. Az egyik oldalán Szent Flórián képe látható, "Szent Flórián, könyörögj érettünk!" felirattal. A másik oldalon: "1999. júniusi tűzvészben elpusztult harangok emlékére újraöntve Gombos Lajos harangöntő mester által Őrbottyánban 2000. évben." Öntette: Kiszely Imre és családja. 
2000. november 17.
Készül a tető, a falak vakolása folyamatban.
2000. november 30.
A tervek szerint ez a nap volt kitűzve átadási határidőnek, de kicsit késik. A kivitelező szerint december 18-án átadásra kész lesz. Ennyi csúszás nem tragédia, így is rekord idő alatt készül el az új templom. Hálásak vagyunk Istennek az építkezésre kedvező időjárásért. A templomszentelés dátuma is napokon belül eldől. A munka halad. Cserepezés, festés, betonozás, villany és fűtésszerelés. Nagyon sokan dolgoznak. Készül a Szent László és Szent Antal szobor, az oltár, és a többi fontos kellékek.
2000. december 7
A munka halad. Készül a templomkertben a toronysüveg. Daru fogja a helyére tenni. Belül a burkolók dolgoznak. Készül a mennyezet lambéria, a külső járdák. Ma megérkezett a Viscount villanyorgona is. Műszaki átadás december 20-án, templomszentelés december 23-án, 10 órakor!!!
2000. december 13.
Ma igen látványos műveletre került sor. A templomkertben elkészült a torony süvege. Faszerkezet deszkával borítva, vörösréz lemezzel fedve. Rákerült a kereszt is a villámhárítóval. A kész süveget egy daru emelte fel a toronyra. Természetesen nagyszámú nézője volt ennek a látványos munkának. 
2000. december 23.
Sok-sok munka, izgalom, aggódás... az utolsó pillanatban, minden elkészült, minden a helyére került. December 20-án megtörtént a sikeres műszaki átadás, és december 23-án, szombaton délelőtt 10 órakor Gyulay Endre püspök úr felszentelte templomunkat.
2001. január 19.
Elkészült a Szent László szobor is. A békésszentandrási Klimaj János fafaragó művész készítette fából, 180 cm. magas. Régi fényképek alapján próbálta megfaragni az eredetit. A szobrot Erdősi Tünde festette. Igen szépen sikerült. 
Szent László király, könyörögj érettünk!
2001. február 10.

Szombat délelőtt gyönyörű tavaszi napsütés a télben. A békésszentandrási hívek egy autóbusszal elzarándokoltak meglátogatni az új templomot. Endrődről is jöttek. Délelőtt 10 órakor Szurovecz Vince esperes, pápai káplán megszentelte Szent László szobrát Klimaj János fafaragó művész jelenlétében. Ugyancsak megszentelte a Dr. Latorcainé Ujházi Aranka által festett Szent István ikonképet is.

2001. április 10.

Ma szerelték fel a toronyórát, Quasi-Modo, azaz Ács Ernő cége Budapestről.

2001. június 30.

Az új templom első búcsú ünnepe, melyet Bielek Gábor békéscsabai plébános, c. apát vezetett. Nagy tömeg jelenlétében megszentelte az új Szent Antal szobrot, melyet szintén Klimaj János békésszentandrási népi fafaragó művész készített.

  Istennek legyen hála!!

 

Az oldal frissítve: 2014-09-24